Gizlilik Politikası


Açıklama

Oduncuk ("Bilge Tasarım"), Site üzerinden Üyeler tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Oduncuk, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Bilge Tasarım'a vermeleri gerekmektedir. Bilge Tasarım, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Bilge Tasarım veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Üye Bilgileri, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Bluemint tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Bilge Tasarım ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Oduncuk ("Bilge Tasarım") Site dâhilinde başka sitelere link verebilir. Bilge Tasarım, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Üye Bilgileri; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerir. Bilge Tasarım, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe Üye Bilgilerinden herhangi birini Bilge Tasarım'ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Bilge Tasarım, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bunlar;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kuralları gereği;

Oduncuk ("Bilge Tasarım") ile Üyeler arasında imzalanan Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler hükümleri gereği;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi haller ile;

Üyelerin haklarının ve güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu diğer hallerdir.

Bilge Tasarım, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Bilge Tasarım, Üyeler ve Üyelerin Site kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Siteyi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya Üye e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

Google reklamlarının Siteye yönlendirilmesi esnasında Google Üyelerin tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Bilge Tasarım, tarafından Site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Üyelerden talep edilen bilgiler, Oduncuk ("Bilge Tasarım") ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Oduncuk ("Bilge Tasarım"), işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Oduncuk ("Bilge Tasarım")'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.